čtvrtek 30. července 2015

OBŘADY ZA MRTVÉ 4 (Zákon adopce, Homosexuální svatby) - otázky a odpovědi 
OBŘADY PRO MRTVÉ

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?

Potřebují mrtví předobřady?

Potřebují mrtví garment?

Potřebují mrtví Obdarování v zastoupení živého?

Potřebují být mrtví vysvěceni ke kněžství?

K čemu slouží pečetící moc?

Vzniká pečetění také automaticky, nebo jen skrze obřad?

Proč bylo ustanoveno pečetění rodin?

Kdy je potřebné vykonat pečetění mrtvého páru?

Proč má Oddíl 132 (zjevení o polygamii) tolik problematických pasáží?ZÁKON ADOPCE

Co je to duchovní adopce?

Prorok Joseph Smith ustanovil duchovní adopce jako princip celestiálních (nebeských) rodin. V celestiálním království je možné mít více rodičů (více matek i otců). Biologičtí rodiče jsou v nebi připečetěni automaticky (skrze narození dítěte - viz výše). Duchovní rodiče mohou být jakýkoliv lidé, kteří jsou pro danou osobu (připečetěné dítě) důležití. Takto Joseph Smith se svou manželkou Emmou slíbili připečetit mladou černošskou dívku (Jane Elizabeth Manning James) k sobě jako svou dceru.

Proč byla duchovní adopce opuštěna?

Zákon adopce byl mormonskou (LDS) církví praktikován mezi lety 1846-1894, ovšem pouze pro muže (nositele kněžství). Tato diskriminační metoda byla nakonec zcela opuštěna.

Proč byl Zákon adopce zkorumpován?

Joseph Smith nestihl před svým zavražděním Zákon adopce praktikovat (Chrám v Navoo byl dokončen až po jeho smrti). Následný vůdce LDS církve, Brigham Young, nebyl během posledního půl roka Prorokova života přítomen (byl na misii) a tudíž neměl vlastní zkušenost ani znalost o tomto učení. Pokusil se tuto nauku znovuzřídit po Smithově smrti, ale plnému využití adopčních obřadů bránilo diskriminační vysvěcování ke kněžství (vysvěcováni byli pouze muži, ačkoliv každá žena získávala Melchisedechovo kněžství skrze Obdarování).

Týká se Zákon adopce někoho dalšího, kromě rodičů a dětí?

Zákon adopce je možné užívat ve všech rodinných vazbách. Je tudíž možné připečetit k sobě 2 muže jako bratry nebo 2 ženy jako sestry etc. Pečetící moc umožňuje, aby byla tato vazba považována v nebi za rovnou té biologické.

PEČETĚNÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

Je možné připečetit k sobě 2 muže nebo 2 ženy jako manžele/manželky?

Ano, toto je možné. Jde o praxi, kterou nacházíme v Písmech a která byla učena Prorokem Josephem Smithem.

Které osoby v Písmech měly stejnopohlavní svatbu?

Král David (který praktikoval Zákon plurálních manželství) se před Bohem spečetil se svým milencem Jonatánem (Saulovým synem). Po jeho smrti žil pravděpodobně již jen se ženami.
Schválil někdy Joseph Smith stejnopohlavní manželství?

Ano. Joseph Smith tajně praktikoval stejnopohlavní pečetění. Podrobné informace, včetně příkladů, historických zdrojů a jmen daných osob najdete v publikaci mormonského historika Michaela Quinna "Same-Sex Dynamics Among Nineteenth-Century Americans: A Mormon Example".

Proč se o stejnopohlavních manželstvích nemluví?

Sociologické a historické důvody jsou podrobně rozvedeny ve studii Michaela Quinna. Hlavními důvody byla změna vnímání sexu a sexuality a opuštění polygamie. Podobný osud měla také polyandrie (praxe, kdy 1 žena měla více manželů - součást posvátné polygamie).

Jak mohl nějaký mormonský historik zveřejnit informace o stejnopohlavních párech?

Michael Quinn byl oficiálním historikem LDS církve. Během své práce v archivech církve narazil (podobně jako neteř prezidenta Davida O´McKaye) na kontroverzní informace, které se i přes výhružky a nátlak církevních vedoucích rozhodl vydat veřejnosti. V 90.letech 20.století byl za tyto a mnohé další publikace (například o praktikování polygamie mormonskými vedoucími po Manifestu v roce 1890) exkomunikován z LDS církve.(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
Žádné komentáře:

Okomentovat