pondělí 20. července 2015

OBŘADY ZA MRTVÉ 2 (Předobřady, Obdarování, Kněžství) - otázky a odpovědi


 


OBŘADY PRO MRTVÉ

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?PŘEDOBŘADY

 

Potřebují mrtví "předobřady" (initiatory)?

Ne, mrtví nepotřebují požehnání, která se předávají jen živým lidem.

Kdy byly "předobřady" pro mrtvé zavedeny? 

Ve stejné době jako Obdarování pro mrtvé (viz níže).

Potřebují mrtví získat garmenty "v zastoupení"?

Mrtví nepotřebují garmenty. Mrtví nemají tělo.

Potřebují mrtví získat své chrámové jméno v zastoupení?

Chrámové jméno, stejně jako garment a s ním spojené obřady, jsou prospěšné pouze pro živé. Chrámové jméno není naším celestiálním (nebeským) jménem. Je pouze pozemským zjevením pro nás samotné, zatímco žijeme ve své zkoušce (pod závojem zapomnění). Mrtví nemají závoj = pamatují si svou předsmrtelnou existenci i své skutečné jméno (odlišné od chrámového).


OBDAROVÁNÍ

Potřebují mrtví Obdarování (endowment)?

Ne, mrtví nepotřebují projít v zastoupení živého tímto obřadem. Obdarování se týká především znalostí, které se máme naučit. Tyto znalosti mrtvým nepomohou "v zastoupení" živého - potřebují se je naučit sami v duchovním světě.

Potřebují se mrtví učit tokeny, hesla a znamení kněžství v zastoupení živých?

Mrtví nepotřebují, aby se za ně živí lidé v zastoupení naučili tokeny, hesla a znamen kněžství, jelikož se je musí naučit sami v duchovním světě.

Potřebují mrtví tělo živého v zastoupení, aby mohli během Obdarování projít chrámovou oponou (a předat Bohu fyzicky tokeny kněžství)?

Ne, mrtví nepotřebují, aby za ně živí lidé v zastoupení předali tokeny (stisky) kněžství. Lidé nejsou exaltováni díky tomu, že u chrámové opony fyzicky předají tokeny kněžství. Živí lidé v Chrámu prochází "zkouškou u opony", aby se ověřilo, zda si pamatují své tokeny a hesla kněžství, která použijí až po smrti a vzkříšení u celestiální (nebeské) brány.

Kdy se zavedlo Obdarování za mrtvé?

První Obdarování za mrtvé (doprovázené předobřady za mrtvé) bylo vykonáno v roce 1877 (34 let po smrti Josepha Smithe a ve stejném roce, kdy zemřel Brigham Young).

Proč byly ustanoveny Obdarování  a předobřady pro mrtvé?

Vznikly z potřeby toho, aby se živí členové lépe naučili nauky, prezentované během Obdarování. Jelikož nemohli projít Obdarováním znovu "za sebe", začala praxe procházení tímto obřadem v "zastoupení za mrtvé".
KNĚŽSTVÍ

Je nutné vysvěcovat mrtvé ke kněžství?

Mrtvé není nutné vysvěcovat ke kněžství.

Kdy se začalo vysvěcovat mrtvé ke kněžství?

Mrtví začali být hromadně vysvěcováni ke kněžství z důvodů obdarování pro mrtvé (1877 a dále).

Proč se zavedla praxe vysvěcování mrtvých ke kněžství v zastoupení živých?

Cestu tomu otevřel John Taylor (třetí prezident CJKSPD), který pokřtil některé americké prezidenty (1876) a následně je vysvětil jako Vysoké kněze (jako symbol úcty k nim). Tento precedens vysvěcování mrtvých se později stal běžnou praxí, která nebyla a není postavena na žádném zjevení ani nauce v Písmech (podobně jako jiné obřady pro mrtvé - kromě křtu, který je dle Josepha Smithe Eliášovým pečetícím řetězcem mezi mrtvými a živými).(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 Žádné komentáře:

Okomentovat