čtvrtek 24. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - Kniha Thovt

Kniha Thovt je egyptským příběhem o BOŽÍM KNĚŽSTVÍ. Nejvyšší Bůh Ra předává skrze svatého Ibise zázračnou moc lidem, aby se mohli lépe bránit potomkům Apopa - pradávného a zlého Červa z Propasti. https://www.youtube.com/watch?v=GYmSf24zZ6I
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=GYmSf24zZ6I
via IFTTT

neděle 20. listopadu 2016

Kniha Hatšepsut - Jakub Sobek

Něco podobného se asi dělo v ložnici mezi Pannou Marií a Bohem.... Milostná romance mezi Bohem a lidskou ženou? Egyptský text o zplození královny Hatšepsut je erotickým náboženským textem, který vysvětluje taje Božího zrozování... Již dnes na Itunes a Youtube. #hatsepsut #sex #amon #dcérabožia #egypt #svatabibleegyptska
from Kristovo společenství http://ift.tt/2eVYLSR
via IFTTT

pondělí 14. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - 1. kniha Ra

1. Kniha Ra je jedním z úvodních příběhů o bozích a lidech. Lidstvo se vzbouří proti svému Stvořiteli, a ten rozhoduje, jak s lidma naložit. Jde o dramatický příběh, plný narážek na křesťanská učení a mytologickými prvky. Text také vysvětluje důvod ustanovení zvířecích obětí ve starověku (jako náhražka lidských obětí) a především UKAZUJE LÁSKU NAŠEHO OTCE V NEBI, kterou chová ke svým dětem - lidem i bohům.... Pokud vás tato kniha zaujala, rozhodně si musíte poslechnout navazující Knihu Hathor, Kniha Sachmet a 2. Knihu Ra, jelikož na sebe přirozeně a dějově navazují. https://www.youtube.com/watch?v=E-c25Yag530
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=E-c25Yag530
via IFTTT

neděle 13. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - Kniha Šedet

Tato kniha je hezkou "pohádkou" pro dospělé a je původně jedním z egyptských příběhů o kouzelnících ve Staré říši. Vypráví o faraonu Krokodýlovi, mytickém vladaři 0.dynastie, který vládl krutou mocí a neměl slitování. Text se zabývá několika různými motivy, včetně Atumových orgií a moudrého velekněze chrámu. V knize se také dozvíte, proč v Egyptě neplatila přísná pravidla a tresty smrti za cizoložství, jako ve Starém zákoně. BŮH SI NEPŘEJE, ABYCHOM NĚKOHO ZABÍJELI KVŮLI CIZOLOŽSTVÍ - hebrejská Bible v tomto lže a mohou za to izraelští kněží a mocipáni z doby dávno před Kristem. https://www.youtube.com/watch?v=B2h_zg7hOf4
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=B2h_zg7hOf4
via IFTTT

pátek 11. listopadu 2016

SVATÁ BIBLE EGYPTSKÁ - Kniha Ptahova

Toto je překlad starověké egyptské knihy, která vysvětluje podstatu Věčného Boha. Vysvětluje, proč je Nejvyšší Bůh Stvořitelem všeho, ačkoliv mu ve stvoření světa pomáhali další bohové. Jde o docela hutnou filosofickou knihu, která byla nalezena na obrovském černém kameni, známém jako Šabakova stéla. https://www.youtube.com/watch?v=7KJW0r6qYl0.
from Kristovo společenství https://www.youtube.com/watch?v=7KJW0r6qYl0
via IFTTT

neděle 6. listopadu 2016