neděle 29. listopadu 2015

Psychologická stránka starověkých mystérií - "PŘÍBĚHY ZTRACENÉ EVY"
Příběhy o ztracené Evě ve světových mýtech! Zajímá vás, jestli má Sigmund Freud a starověké Řecko něco skutečně společného? Mají! Podívejte se na seminář 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

pátek 27. listopadu 2015

Dionýsos a jeho rozverný život - "JAK SOULOŽIT S MRTVÝMI ?"
Kdo vychovával "boha pijanů" Dionýsa? Proč se Dionýsos zbláznil a kdo ho vyléčil? Jak se pomstil klevetníkům, kteří způsobili smrt jeho matky? A jakého milence mezi lidskými muži si Dionýsos našel? POKUD NEVÍTE, JAK MÍT SEX S LIDMI, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI, DIONÝSOS VÁM TO UKÁŽE.... V semináři :) 
 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 čtvrtek 26. listopadu 2015

Freudiánská psychologie v řeckých mýtech

Jak ovlivňuje dětská sexualita naše vztahy s rodiči? Jak se odráží tyto psychologické vazby v řeckých příbězích? Jsou mýty pouhými krystalizovanými teoriemi a podobenstvími? Existuje v mladých mužích otcovražedná touha? Jak ovlivní mladou dívku, když má její matka sex a býkem? To a mnohem více v semináři.... 


 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 


středa 25. listopadu 2015

Symbolismus příběhu o Daidalovi a Faethonovi - "LUCIFER PADÁ ?"
Znáte Daidalův příběh? Proč byl v Athénách tak slavný a jaký strašný zločin spáchal? Kam utekl před svým zločinem? Proč se nechal přemluvit k vybudování LABYRINTU? A jak se stal zajatcem krále Mínoa? Je Daidalův syn řeckým příběhem o pádu Lucifera? Nebo symbolizuje něco jiného? To vše a více v semináři


 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

úterý 24. listopadu 2015

Aischylos, Orestés a mystérium Tauridy - "LIDSKÉ OBĚTI V ŘECKU ?"
Víte, že se ve starověkém Řecku obětovávaly mladé dívky bohům a bohyním? Jaký trest postihl mladého muže, který zabilsvojí vlastní matku i jejího milence? Utrápily ho Fúrie k smrti? A jakou roli v tom celém hraje Ifigénie z Tauridy? A BYL ORESTÉS GAY ???? To vše a více v semináři :)

 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

pondělí 23. listopadu 2015

Attis a Kybelé - PŘÍBĚH "ZTRACENÝCH" VARLAT
Pohlaví ve starověkém Řecku a římské slavnosti, kde se mladí chlapci kastrovali.... Ano, tento kult se v Římě mohl stát oficiálním náboženstvím, nebýt vzestupu křesťanství 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

Magna Mater - Veliká Matka bohů - "NAŠE NEBESKÁ MATKA"
ŽENY NA OLYMPU! Nebeská matka se vyskytuje ve všech náboženstvích. Byla utlačována vždy, když vládl patriarchát mužů. Jak se ženský princip reflektuje v řecké religiozitě?A proč převzaly jednotlivé ženské vlastnosti různé bohyně? 


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

neděle 22. listopadu 2015

Eleusinská mystéria - "ŘECKÉ OBDAROVÁNÍ"


I Řekové měli svoje iniciační kulty! I Řekové měli své "zednářství" Jaké bylo rituální zasvěcení bohům vína a úrody? A jakou souvislost má Večeře Páně (eucharistie) s Persefonou a jejím mýtem?Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 


Semelé a příběh Dionýsova narození - "SYN DVOJÍ DĚLOHY "

Jak si žije bůh, který má 2 matky? Jak probíhá transplantace zárodku z jedné ženy do druhé? Měl z tohohle zážitku Dionýsos trauma? JE TO DŮVOD, PROČ ZAČAL CHLASTAT A STAL SE BOHEM VÍNA? Zjistíte v semináři!Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 

sobota 21. listopadu 2015

Mykénské vraždění a Tantalův rod - "PŘÍBĚH UVAŘENÉHO SYNA"

PŘÍBĚH UVAŘENÉHO SYNA a jeho rodu, který vytvořil Olympijské hry a dobyl Tróju.... Epos o hrozném krveprolití MYKÉNSKÉHO RODU!

Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 
 

Dramatik SOFOKLES a jeho eleusínská katarze z válečníka
Víte, že Sofokles byl tajným zasvěcencem mystérií v Eleusii? Jak se k tomu dostal? A jaké charakteristické prvky najdeme v jeho starověkých divadelních hrách?Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

Théseus a Minotaurus v Labyrintu - POSVÁTNÝ INCEST V ŘECKÝCH MYSTÉRIÍCH
Znáte příběh o MINOTAUROVI? Nejspíš jo.. ale víte, jaké má skutečné pozadí? O co tam šlo? Kdo byla Ariadna? Co byl Labyrint? A kdo byl skutečný Minotaurus? Psychologie v praxi ! MYSTÉRIA STAROVĚKÉHO ŘECKA! 


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

úterý 17. listopadu 2015

Egyptský oltář - Kniha Abrahamova
Lví sedačka byla egyptskou podobou blízkovýchodních oltářů. Měla podobu "lože" neboli postele, jelikož se pojila k příběhu posledního spočinutí a oslavení boha Usira. Ten si podle egyptských mýtů lehl do zlatého sarkofágu, kde jej však uvěznil jeho zlý bratr Sutech (Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses", George Hart, p119, Routledge, 2005).

Usire byl později v egyptském příběhu vzkříšen a stal se bohem mrtvých (bohem podsvětí/egyptského pekla i nebe). Jeho rituální oběť (skrze kterou se stal pozdějí vzkříšeným bohem) však v egyptské kultuře zůstala. Faraoni každoročně prováděli veřejné náboženské obřady, při nichž procházeli Usirovým příběhem oni sami (Teeter, Emily (2011). Religion and Ritual in Ancient Egypt. Cambridge University Press. pp. 58–66).
V některých dobách se namísto faraona používal lidský "obětní beránek", který byl při rituálu skutečně zabit. Podobu vzkříšeného boha pak nabíral pouze faraon, jako zástupce bohů na zemi ("Osiris Bed, Burton photograph p2024, The Griffith Institute".).

Podle badatelů je možné, že Abrahám měl být obětován při speciálním náboženském svátku jako součást rituálních obětí. Tomu by nasvědčovaly i další oběti, které chaldejský kněz (podle textu Knihy Abrahamovy) předložil na oltáři. Nejprve je zmínka o oběti malého dítěte ("Vpravdě děkovnou oběť dítěte obětoval kněz Faraonův na oltáři, který stál u pahorku zvaného Putifarův pahorek, na začátku planiny Olišem."), poté o oběti 3 panen ("Nyní, tento kněz obětoval na tomto oltáři současně tři panny, jež byly dcerami Onitovými, jednoho z královské linie, přímo z ledví Chama.") a na konci o oběti Abraháma samotného. Podle badatelů je možné, že sled obětí (nemluvně, 3 panny, dospělý muž) měl náboženský účel v egyptských nebo mezopotámských příbězích.

Lví sedačka se ve starověkém Egyptě užívala také jako všeobecný symbol lože, na němž dochází mrtvý člověk vzkříšení a oslavení. Z těchto důvodů byla sedačka užívána při mumifikaci mrtvých nebo jiných rituálech, které se zemřelými souvisely ("The passion plays of osiris". ancientworlds.net.).

 

Lidské oběti v Egyptě


Obětovávání lidí ve starověkém Egyptě sloužilo často k náboženským rituálů. Je doložené, že k němu docházelo i v oblastech, ovlivěných egyptskou kulturou (Muhlestein, “Violence in the Service of Order”; Yoyotte, “Héra d’Héliopolis et le sacrifice humain,”31–10; Harco Willems, “Crime, Cult and Capital Punishment (Moʿalla Inscription 8),” Journal of Egyptian Archaeology 76 (1990): 27–54; Anthony Leahy, “Death by Fire in Ancient Egypt,”; Journal of the Economic and Social History of the Orient 27 (1984): 199–206; Ritner, Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice , 162–63)
.

Faksimilie 1 zobrazuje kněze držícího obětní dýku. Tento typ rituálních nožů byl ve starověkém Egyptě používán a nalezen (viz například dýka Gebel el-Arak, pocházející z doby výše zmíněného Naram-Sína). Rituální nože se používaly k obětovávání zvířat nebo lidí (popřípadě jiné rituální úkony, jako obřízku), jak bývá patrné na rukojetích těchto nožů (v případě Gebel el-Arak se jedná o zobrazení válečných zajatců nebo otroků, kteří jsou nejspíš vedeni k rituální popravě).

pondělí 16. listopadu 2015

Ztracený biblický prorok Húd - Civilizace, zasypaná pískem

Biblická tradice obsahuje velké množství prorockých postav, které společně uznávají židé, křesťané i muslimové.

Přesto se však najdou i další proroci, jejichž příběhy byly židům utajeny kvůli geografickým a historickým příčinám. O některých z nich přinesla zprávy teprve arabská civilizace.

Jedním z nich je i PROROK HÚD, praotec "HEBREJCŮ"...Slovo Húd v arabštině znamená Žid a většina badatelů se domnívá, že šlo o postavu, kterou známe pod jejím biblickým jménem - Heber.

Tento prorok žil během duchovní vlády kněze Melchisedecha, neboli Noeho syna Šéma a zažil pravděpodobně i pád Babylonské věže. Právě po jejím zničení se vydal na dalekou pouť z tehdejší Mezopotámie. Narozdíl od Abraháma, který z Mezopotámie odešel ve stejné době nebo o něco později, však jeho kroky nevedly do země, později známé jako Izrael.

Jeho cesty jej však zavedly do daleké civilizace, jež se nacházela na samotném konci arabského poloostrova. 
Tamní civilizace, nazývaná podle jejího hlavního města Iram (někdy i Aram/Eram), si říkala LID ÁDU a nebyla žádnou obyčejnou nomádskou kulturou.Ádovci byli skutečně rozvinutou a velkolepou civilizací, kterou můžeme srovnat s vlivem jejích 2 sousedů - Egyptem a Mezopotámií. Trvala přes 1000 let a skončila náhlým zničením.

Právě kvůli tomuto absolutnímu zániku se o Ádovcích mnoho nevědělo. 


Húd byl prorokem, který v tehdejší  společnosti kázal morální, sociální a náboženskou reformu. Podobně jako většina biblických i moderních proroků za to byl  samozřejmě jistými kruhy velice neoblíben.

Ádovská civilizace byla podobné všem civilizacím před svým koncem. Arogantní říše, využívající otroctví i útlaku chudých. Bohatí vladaři se nezajímali o potřeby svých občanů a falešní kněží kázali nepravé nauky.Běžní občané byli uvrženi do tvrdého náboženského dogmatismu, kde museli i to málo, co měli, obětovat vzdáleným bohům, RESPEKTIVE JEJICH SOCHÁM. A jak to vidíme i v dalších starověkých civilizacích, obětiny bohů sloužily jako pokrm a majetek kněžské vrstvy, jež usilovala o absolutní  - duchovní i finanční - porobení lidu. 
Tím začíná celý příběh, jenž by se správně měl nacházet i v Bibli, neboť ukazuje rychlý konec civilizací v jejich nezkrášlené podobě.Bůh poslal lidem z Ádu jako varování prorockého muže.  Podobně jako Lot kázal Sodomě, jako Jonáš kázal městu Ninive a jako Jeremjáš kázal hříšnému Jeruzalému, tak i Húd byl vyslán proto, aby varoval Iram před nastávající katastrofou.


Jak to však už bývá, obyvatelé Iramu měli strnulé šíje a odmítli zprávu z Nebes. Vysmáli se Húdovi/Heberovi a požádali ho o důkaz jeho slov.
Podoba přírodní katastrofy, jež Ádovce postihla, souvisí s jejich záhadným zmizením v arabské poušti.Húd na příkaz Boží obyvatele Iramu nejprve postihl několikaměsíčním suchem, jež hrozilo zničit Ádskou ekonomiku. Když se však ani poté nerozhodli činit pokání a usilovali prorokovi o život, vypustil Pán Nebes svůj hněv. 


Hú se skupinkou věrných věřících utekl z města dříve, než bylo zničeno. Zatvrzelí obyvatelé se masivní bouře nebáli, protože si byli jisti, že v tuto část roku může přijít jen vlna dešťů, přinášející vláhu a novou krev do ekonomiky Iramu. 

Jak moc se mýlili, když je stihl písečný mrak a zakryl během necelé hodiny veliké město Ádské říše, jež se z této katastrofy už nikdy nevzpamatovala. 


Prorok Húd se svou skupinkou - církví - Božím lidem - samozřejmě v bezpečí došel do "zaslíbené země" Prorocký příběh ale není jen vzpomínkou dávných dob - je akutním voláním pro obyvatele nynějšího světa. 

Našli jste už cestu, jak utéct z Iramu? 

Více také v třídílném semináře s detailném rozborem koránských pasáží o Húdovi a Ádovcích:
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)