čtvrtek 23. července 2015

OBŘADY ZA MRTVÉ 3 (Pečetění manželů, rodin a polygamie) - otázky a odpovědi
OBŘADY PRO MRTVÉ

 

Odkud pocházejí obřad pro mrtvé?

Které obřady za mrtvé jsou nutné k tomu, aby byli mrtví spaseni?

Je nutné konfirmovat mrtvé po křtu (předat Dar Ducha svatého)?

Potřebují mrtví předobřady?

Potřebují mrtví garment?

Potřebují mrtví Obdarování v zastoupení živého?

Potřebují být mrtví vysvěceni ke kněžství?


PEČETĚNÍ RODIN

K čemu  slouží pečetící moc?

Pečetící moc slouží k přepisování nebeských záznamů ohledně živých či mrtvých.

Vzniká pečetění mezi lidmi automaticky, nebo jen skrze nějaký obřad?

Děti jsou při narození automaticky zpečetěny ke svým matkám (biologická vazba). Pokud jsou rodiče oddáni (mají svatbu), je dítě automaticky připečetěno i ke svému otci. Z toho důvodu se v Malachiášově proroctví zmiňuje pouze nutnost spojit otce a děti, nikoliv matky a děti.
  • Joseph Smith:  "Eliáš... obrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich... aby země nebyla stižena prokletím... Země bude stižena prokletím, pokud nebude stmelující článek nějakého druhu... mezi otci a dětmi. A vizte, co je onou věcí? Je to křest za mrtvé." Oddíl 128Kdy je potřebné pečetit celou rodinu pomocí obřadu?

Pečetění rodin (matka, otec, děti) je esenciální v případech, kdy nejsou rodiče a děti biologicky spojeni (například adoptováni). Tyto obřady lze provádět i v zastoupení za mrtvé. Je doporučené (nikoliv nutné) pečetit spolu rodiny, kde nebyli rodiče při narození dítěte oddáni (doporučeno kvůli pečetící vazbě mezi otcem a dětmi).

Proč bylo ustanoveno pečetění rodin?

Hlavním důvodem ustanovení pečetění rodin Josephem Smithem byly pozemské a duchovní adopce. Pozemské adopce se řeší klasickým pečetěním rodiny (viz. výše).

Proč se dnes v chrámech pečetí všechny mrtvé rodiny?

Pečetění rodin, jejichž členové jsou všichni mrtví, začalo být praktikováno teprve ve 20.století. Šlo o další krok v řadě pokřivení a korumpace původních nauk a obřadů, jež ustanovil Prorok Joseph Smith.
PEČETÍCÍ (VĚČNÉ) SVATBY

Kdy je potřebné konat pečetění za mrtvé páry (svatby pro mrtvé)?

Pečetění mrtvých párů je potřebné v případech, kdy nebyly dané osoby během svého života oddány (žily "na hromádce").

Proč Joseph Smith ustanovil věčné svatby pro živé, pokud není nutné pečetit mrtvé, kteří byli oddáni pouze na čas?

Věčné svatby jsou lepší variantou a náhradou dočasných svateb. Jejich smysl přišel spolu s plurálním manželstvím (polygamií), aby bylo možné oddávat muže či ženu k více partnerům/partnerkám, což nebylo z legálního hlediska možné docílit běžnými svatbami (zákony Spojených států neumožňovaly polygamní svazky).
Proč má Oddíl 132 ("zjevení o polygamii" tolik problematických pasáží (jako povolení konkubín, zavržení polyandrických žen, výhružky Emmě Smithové, zavržení všech ne-mormonských obřadů etc.)?

Oddíl 132 se stal součástí Nauky a Smluv až dlouho po Josephově smrti (1876 - krátce před smrtí Brighama Younga). Polygamie byla mormonskými vůdci až do roku 1852 popírána. Oddíl 132 nebyl finální verzí zjevení. Z tohoto a mnoha dalších důvodů (viz. problematické pasáže) Joseph Smith osobně spálil  originální zápis (dokument) tohoto "zjevení" (před očima své manželky Emmy Smithové).

Proč nechal Brigham Young v Oddílu 132 problematické pasáže?

Brigham Young odmítal Josephovo původní text měnit (z respektu vůči Prorokovi), ačkoliv pasáže o konkubínách (a některé další pasáže) neuznával, nepraktikoval a zakázal používat v praxi. Mezi další důvody také patřila roztržka mezi Youngem a Emmou Smithovou (a církví Prorokova syna, Josepha Smithe III., která polygamii neuznala).


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat