pátek 17. července 2015

Korán - slovo Boží nebo slovo lidské?Literární a historický rozbor Koránu zcela jasně vyvrací tradiční mýty muslimů o "nikdy nezměněném Koránu". Samotný Korán mluví o změnách v textu, které jsou zcela evidentní. Prakticky žádná kapitola Koránu není jednolitého charakteru a obsahuje verše z různých období Mohammedova života.

1. Mohammed osobně během svého válečnického období měnil původní texty zjevení (měnil "zjevené slovo Alláha"?). Vkládal do nich tématicky i teologicky odlišné koncepty, které měnily zcela zásadní pilíře Islámu (jako například koncept "svobody náboženství", který Mohammed nahradil přikázaným náboženstvím - Islámem, nebo koncept "svobodné vůle člověka", který Mohammednahradil predestinací a naprostou závislostí na rozhodnutích Boha).

2. Koránský text nikdy neměl jednotnou podobu. Byl spíše souborem Mohammedových výroků, které si on sám ne vždy zcela obstojně pamatoval (jak zmiňuje samotný Korán, který přiznává, že Mohammed některé verše "zapomněl" a nahradil jinými).

3. Korán káže POKORU, ale zatímco ve starých textech znamená ochotu být vydán napospas posměchu druhých a nespravedlivě trpět, v pozdějším období znamená naprosté podřízení koránským zákonům a trestům a jejich vynucování na druhých.

4. Korán není "Knihou míru a pochopení" - kapitola s názvem "ZHYŃTE", kde Mohammed svým nepřátelům předpovídá useknutí rukou, spálení ohněm a oběšení na provazu z palmových vláken, je toho jasným důkazem.

5. Korán nenásleduje "pravé učení Ježíše, syna Mariina", jak tvrdí muslimové. Korán vůbec nebrání smrt nespravedlivě ukřižovaného, nýbrž přímo v textu vyzývá k ukřižování Mohammedových protivníků. Sám Ježíš by byl za svoje slova o Synu Božím podle koránským zákonů tvrdě potrestán a pravděpodobně ukřižován stejně, jako se mu to stalo mezi Izraelity.

6. A to nejzásadnější - Korán nebyl slovo od slova nadiktován Bohem, natož andělem Gabrielem, jelikož obsahuje dialogy mezi Mohammedem a andělem, dialogy mezi Mohammedem a Bohem, dialogy mezi Mohammedem a jeho následovníky, dialogy mezi Mohammedem a jeho nepřáteli etc.


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

Žádné komentáře:

Okomentovat