středa 10. září 2014

Ženy a kněžství 3 - Svatá Kněžka

V Církvi Svatých Posledních dnů se stále diskutuje o roli žen a o tom, jaký vztah mají ženy ke kněžství... 

Diskutuje a hovoří se o tom, zda by ženy měly mít možnost vykonávat některé kněžské obřady... s stále se zapomíná na to, že je již vykonávají.

Ve starověkém Izraeli a v době Mojžíšově existovali speciálně vysvěcení kněží izraelského lidu, kteří měli za úkol sloužit ve Svatém Chrámu (nebo Svatostánku).


K tomu byli již od dob Mojžíše speciálně připraveni tím, že byli nejprve omyti a poté pomazáni ke svému úkolu. 


Tyto obřady OMÝVÁNÍ a POMAZÁNÍ se vykonávají i dnes v Chrámech Svatých Posledních dnů. 

Při těchto obřadech jsou muži i ženy - stejně jako ve starozákonní době - vysvěceni k tomu, aby byli KNĚZI A KNĚŽKAMI Nejvyššího Boha, našeho Otce.

Rozdíl oproti dřívější době je právě v tom, že se dnes tyto obřady vykonávají i pro ženy a že je pro toto něžné pohlaví vykonávají již vysvěcené chrámové pracovnice. Vidíme tedy, že tento výsostný obřad vykonávají lidské Dcery našeho Otce v nebesích.


Někdy se hovoří o tom, že OMYTÍ A POMAZÁNÍ jsou vyššími obřady, které opakují podobný symbolismus, jaký najdeme na úrovni o stupeň níž. Neboli že jsou vyšším principem toho, čím je pro běžné členy KŘEST VODOU A KONFIRMACE - OBDAROVÁNÍ DUCHEM SVATÝM. Podobnost těchto obřadů a společný symbolismus je skutečně veliký. 

A nyní se musíme ptát - jsou-li ženy podle naší nauky vybrány a určeny k tomu, aby vykonávaly VYŠŠÍ OBŘADY, je pro nás nesnesitelné pomyslet, že by mohly vykonávat i nižší obřady, které jsou v podobenství k těmto?

Vykonávají-li ženy jedny z nejvyšších obřadů, které na Zemi najdeme, musí být navěky odříznuty od toho, aby vykonávaly obřady, které jsou mnohem "jednodušší" a duchovně ne tak výsostné ?Nechci tím nijak snižovat úlohu a důležitost křtu nebo dalších obřadů - jen tím chci naznačit, že vyšší obřady jsou něčím, co podle nauky náleží vyššímu, neboli Melchisedechově kněžství. Toto kněžství v sobě obsahuje i kněžství nižší, neboli Áronovo. 

Mohou-li tedy ženy vykonávat vysoké obřady, mohou teoreticky vykonávat i obřady "nižší". 

V době, kdy Joseph Smith představil a zavedl Chrámové obřady, bylo ZASVĚCOVÁNÍ ŽEN něčím vskutku revolučním a kontroverzním. 

Mnozí lidé s tím měli problémy a v některých kruzích (ať církevních, nebo zednářských) to vyvolalo pozdvižení a dokonce nepřátelské reakce. 

I dnes se někteří lidé podobně nepřátelsky brání těmto věcem. Nechci tímto textem tvrdit, že by ženy měly najednou začít křtít. Jen se snažím poukázat na fakt, že ženy vykonávají jedny z nejmocnějších obřadů, které na Zemi najdeme. Není pro nás proto nemyslitelné, aby mohly vykonávat téměř jakýkoliv jiný obřad, který v Církvi nacházíme...

Buďme otevření, jako byl Prorok Joseph ve své době. A položme si otázku - na jaké straně bychom stáli my, kdyby nás ve své době konfrontoval s touto novou naukou a pravomocí pro ženy? Možná si někteří z vás řeknou - "Kdyby to vyhlásil prorok, pak s tím budu souhlasit". Jsem ale přesvědčen, že o to tolik nejde. Lidé v době Josepha Smitha sice věřili, že je Prorokem, ale ještě zdaleka nevěděli, kam se historie Církve vyvine. Viděli pouze samé těžkosti a pronásledování a měli své pochyby.

V jejich době silně záleželo na tom, zda jsou schopni být otevření vůči novým principům, nebo ne. A bylo vidět, že mnozí odpadli. 

Nebuďme těmi, kteří odpadají kvůli novým myšlenkám. 

Bůh zjeví své nové principy teprve tehdy, až budou Svatí připraveni. 

Buďme proto připraveni. Vnitřně. Duchovně. 


Žádné komentáře:

Okomentovat