úterý 16. září 2014

Církev a homosexualita 1 - Mají apoštolové VŽDY pravdu?
Homosexualita a témata s ní spojená jsou jedním z kontroverzních témat Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů.

Za nedlouhou historii této Církve došlo k mnoha různým vyjádřením na adresu homosexuálního chování, která mají podobné pohled na věc, ale rozdílný přístup.

Chci každému na začátku říct to hlavní.

VĚŘÍM, ŽE NAŠE CÍRKEV JE ZNOVUZŘÍZENOU CÍRKVÍ JEŽÍŠE KRISTA, POSTAVENOU NA ZÁKLADECH APOŠTOLŮ A PROROKŮ.

Ale také vím, že naše autority jsou stále jen lidé... a jejich vyjádření se týkají jejich nynějšího chápání věcí.
Nynější přístup k homosexuálům je v Církvi prakticky jednoduchý:

Buďto absolutně překonají svou orientaci a ožení se a budou pravověrnými členy Církve,
NEBO
budou žít jako homosexuálové, ale budou dodržovat Zákon cudnosti a tudíž praktiky žít v CELIBÁTU.Je ale skutečně celibát něco tak skvělého, aby to bylo součástí naší Církve?

I řekl Hospodin Bůh: "Není dobréaby člověk byl sám..." Genesis 2:18


Není dobré, aby byl člověk sám. Přesto si církevní autority MYSLÍ, že pro homosexuály - gaye a lesbičky - je to nejlepší řešení. Sice po smrti dostanou šanci se oženit / vdát, ale to platí jen pro případ, že zůstanou celý život na zemi cudní. 
Paradoxní je, že Církev nebere jako hřích, když spolu žijí muž a žena, kteří jsou oddáni civilní svatbou. Jakákoliv civilní svatba je platná, protože její platnost je pouze na Zemi a tudíž nehřeší... Tento fakt ale neplatí pro svatby homosexuálů, proti kterým Církev bojuje. 

Proč neplatí zásada civilní svatby pro všechny stejně? To je otázka, na níž má Církev pouze jednu odpověď - MANŽELSTVÍ JE VZTAH MEZI MUŽEM A ŽENOU.Toto heslo se opakuje v mnoha podobách. RODINA JE TVOŘENÁ MUŽEM A ŽENOU. Homosexuální páry údajně nemohou tvořit rodinu. Tato a mnohá další hesla Církev šířila při kampani Proposition 8 v Kalifornii. Je to ale pravda?Platí, že matka, vychovávající dceru s babičkou, nejsou RODINA? Platí snad, že osamělý otec, starající se s pomocí svých rodičů o adoptované dítěte, nejsou RODINA? Ve všech možných světových kulturách vidíme různé formy a konstelace RODINY. Dokonce i v naší Církvi fungovala polygamie! A i když muž náhle zemřel, považovala se konstelace 4 žen a dětí za RODINU. Proč tedy lpět na přesvědčení, že 2 ženy nebo 2 muži s dítětem nejsou RODINOU? Záhada zůstává. Vysvětlení se pouze zaštiťuje ideologií.Možná, že řeknete osvědčený argument - "PROROK A APOŠTOLOVÉ VÍ, PROČ MAJÍ TAKOVÝ POSTOJ. Oni ví, co Bůh chce, a mají v tom Pravdu."


POKUD POSLOUCHÁME PROSLOVY AUTORIT, MODLÍME SE O JEJICH SLOVECH, ABYCHOM ZNALI JEJICH PRAVDIVOST.
Tento princip je pro naší Církev fundamentální. Proč jej tedy neužíváme? 


Žádné komentáře:

Okomentovat