čtvrtek 18. září 2014

Církev a homosexualita 2 - Máme právo omezovat druhé?
Církev si vždy cení zásady, že by se neměla vměšovat do politických záležitostí. 

Tento přístup dodržuje téměř vždy, ale v nedávné době došlo k jednomu viditelnému případu, kdy byla tato neutralita porušena. 
Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů se na začátku nového tisíciletí rozhodla vstoupit do kampaně v Kalifornii, která se týkala tzv. Proposition 8. O co šlo?

Pochopitelně o homosexuální svatby a o to, zda mohou být svatby pouze mezi mužem a ženou, či nikoliv...
Církev se z rozhodnutí autorit rozhodla vybudovat obrovskou kampaň, v níž spojila do koalice všechny možné náboženské skupiny.

Narozdíl od všech těchto skupin (včetně katolické církve...) však "mormonská" církev do daného projektu investovala naprostou drtivou většinu peněz. Učinila tak především skrze svoje členy. Ti byli na svých shromážděních vyzváni, aby všemi možnými způsoby podpořili zákaz homosexuálních manželství.

Za těchto okolností Církev odstartovala mediální kampaň, která se v mnoha ohledech zakládala na silně subjektivních argumentech. 
Tyto výroky říkají utrápeně vyhlížející lidé s hrozivou bouřkou za svými zády. Vy se ještě nebojíte? Pak zjistěte více o této "bouři"...


Přitom mnohdy chybělo to zásadní - člověk nemusel SOUHLASIT s homosexuálními manželstvími, aby odporoval jejich zákazu.

Člověk si jednoduše mohl vážit osobní svobody a faktu, že dospělí lidé mají právo si určit, za jakých podmínek spolu chtějí žít. 
Významným argumentem bylo v kampani také to, že odmítnutí homosexuálních manželství je otázkou NÁBOŽENSKÉ SVOBODY a OCHRANY INSTITUCE MANŽELSTVÍ.

Problémů je zde však několik. Především - manželství není něco, na co by si mohli dělat autorské právo jen a pouze křesťané. Manželství a všechny další alternativy svazku mezi 2 lidmi ve všech světových kulturách jsou otázkou dávné historie. 

Cení-li si někdo náboženské svobody, pak by měl umožnit i dalším lidem, aby tyto náboženské svobody realizovaly. Co když homosexuálové VĚŘÍ, že je to jejich Bohem dané právo? Nebrání jim snad poté v náboženské svobodě?
Apoštol Bednar ve svém videu mluvil o problematice školní výchovy, kde by děti byly učeny věci, které nejsou v souladu s tím, co je učí rodiče doma - samozřejmě v souvislosti s manželstvím.

I tento argument však kulhá - děti se dnes ve školách v drtivé většině učí věci, které nejsou v souladu nejen s naším náboženstvím, ale celkově s náboženstvími jako takovými. Církev protestuje proti tomu, aby byla ve škole učena odlišná definice manželství, ale neprotestuje proti tomu, aby se děti učily závazně evoluční teorii nebo jiné "filosofie lidí", které nejsou přímo v souladu s Boží naukou.

"Maminko, já si prý můžu vzít holčičku za ženu," říká malá dívenka v jednom z videí. Maminka se zatváří velice utrápeně a vše vypadá až tragicky. Jaký je ale rozdíl mezi tímto a faktem, že dívenka přijde domů a řekne: "Maminko, my jsme se prý vyvinuli z opice!"?
Jsem si jistý, že autority vše koordinovaly se svým nejlepším vědomím a svědomím.

Kéž by však Církev namísto osobní svobody a osobní morálky raději zasahovala v případech, kdy americká administrativa rozhoduje o válkách, do nichž se zapojí. Tehdy bychom morální stanovisko apoštolů potřebovali mnohem více. A nejen my, ale celý svět.(Budu rád, když si mě přidáte na FB a Googlu)
Žádné komentáře:

Okomentovat