úterý 23. září 2014

Církev a homosexualita 3 - Podle ovoce poznáš Strom?
Všichni jako křesťané věříme Ježíšovým slovům o tom, že PODLE OVOCE POZNÁME STROM,

Protože špatný strom nemůže nést dobré ovoce a naopak.

V životě tuto praxi zakoušíme mnohokrát. Víme, že člověk ani církev samozřejmě nejsou pouze špatné nebo dobré stromy, ale jsou vždy v určitém poměru mezi SPRÁVNÝMI A NESPRÁVNÝMI postoji.

Tento poměr poznáme podle poměru dobrého a špatného ovoce.
Bez jakýchkoliv ofenziv bych se dnes chtěl zamyslet nad jedním tématem a přinutit každého k zamyšlení, zda výsledek 2 různých přístupů můžeme přiřadit k dobrému nebo zlému ovoci.


Zamysleme se nad postojem různých církví k problému homosexuálních párů. Tyto postoje můžeme zařadit do 2 jednoduchý kategorií:

A) Neuznávají homosexuální svazky / vztahy a berou je za hřích. Praktikování takových vztahů je v rozporu s pravidly církve a může vést k omezení některých pravomocí nebo dokonce vyloučení.
B) Církev uznává homosexuální vztahy / svazky a nebere je za hřích. Bere praktikující homosexuály za právoplatné členy komunity a neomezuje jejich pravomoci.

K oběma církvím můžeme uvést bezpočet příkladů, ale každý si je jistě doplní sám.

Nyní však nastává otázka - k čemu v praxi vedou postoje těchto církví u většiny homosexuální populace / většiny homosexuálního členstva dané církve?
Bezesporu existuje určité množství lesbiček a gayů, kteří se podvolí pravidlům skupiny A a budou žít buďto v celibátu, nebo překonají svou orientaci a najdou si partnera/partnerku opačného pohlaví.

Musíme si však přiznat, že většina homosexuálních věřících křesťanů je politikou skupiny A odrazeno a nebudou dlouhodobě aktivní. K čemu to vede? Někdy najdou církev, která jim vyhovuje a umožňuje jim žít podle jejich orientace a zároveň uplatňovat svou víru. 
AVŠAK existuje opravdu velké množství homosexuálů, kteří kvůli postoji dané církve zanevřou na církve jako celek a přestanou být praktikujícími křesťany. U těch, kteří jsou z rodiny, pevně zakořeněné ve skupině A, navíc často dochází k tomu, že kvůli tomuto postoji často zanevřou nejen na víru, ale také na Boha.

Žijí v přesvědčení, že křesťanská víra nemůže být uvedena v soulad s homosexuální orientací, a proto podlehnou dojmu, že křesťanství je v protikladu s jejich životem.

Nyní buďme upřímní - většina z nás zná takové příklady.

Valná většina homosexuálů, kteří pochází z ateistických rodin, se nikdy nestanou křesťany právě pro tento základní problém. 

A nyní, chtěl bych, abychom se všichni zamysleli, nehledě na to, co považujeme za "morální standart". 
Jaké je ovoce našeho stromu - naší církve?


Opravdu je lepší, pokud věříme že homosexuální svazky nejsou od Boha, nechat lidi tápat v temnotě, namísto toho, abychom je nechali žít jejich stylem života a pomáhali jim alespoň být na blízko Bohu?

Opravdu je DOBRÉ OVOCE to, že praktikujícím homosexuálům řekneme, že nemohou být členy naší církve a tím vědomě či nevědomě způsobíme, že od víry odpadnou zpět do ateistického světa?
Opravdu může být ZLÝM OVOCEM přístup, který povoluje pevné homosexuální svazky, ale díky tomu umožňuje, aby mnozí praktikující homosexuálové, kteří se nechtějí vzdát svého stylu života, žili alespoň blízko Bohu a církve? Není mnohem lepší, aby člověk byl zapojen do církve, chodil v neděli na shromáždění svátosti, účastnil se dalších aktivit a byl obklopen srdečnými křesťany, než aby byl takový člověk jen pro svůj homosexuální svazek odmítnut a byl v podstatě povzbuzen, aby žil mimo takové společenství?

Vsadím se, že mnozí ze čtenářů nyní zatínají zuby a myslí si, jak hrozně hloupé věci zde píšu. Ale tito lidé neví, kolik lidských duší mohou mít na svědomí. Kolik lidí právě tímto svým zatvrzelým postojem odradili a způsobili, že už se nikdy k žádné církvi nepřiblížili.... 
Jsem pevně přesvědčen, že ať už je Boží standart v této věci jakýkoliv, nemůže být dobrým ovocem to, co pro většinu homosexuálních svazků ústí k propasti mezi nimi a církví. 

A jsem také přesvědčen, že cokoliv, co lidem - ať už podle našeho smýšlení hříšným nebo nehříšným - pomůže žít blíže církvi, Ježíši Kristu a Bohu, našemu Otci, je DOBRÝM OVOCEM.
Proto věřím, že říct homosexuálním manželům: "Litujeme, ale nemůžete být plnohodnotnými členy naší církve, protože hřešíte," nemůže být šířením dobrého ovoce. 


(Budu rád, když si mě přidáte na FB a Googlu)Žádné komentáře:

Okomentovat