pondělí 8. září 2014

Ženy a kněžství 1 - Jáhen/kaZdravím... rozhodl jsem se vytvořit tuto sérii krátkých zamyšlení nad historií něžného pohlaví a kněžské pravomoci.  Otázka kněžství a žen je vskutku kontroverzním tématem, a proto bychom k němu měli přistupovat s chladnou hlavou. 

Dnes bych chtěl promluvit o nejnižší a zcela prvním stupni Áronova (neboli přípravného) kněžství, který se nazývá JÁHEN.Jáhen je ten, kdo při shromáždění roznáší svátost. Může jim být každý chlapec od 12ti let a je do tohoto úřadu vysvěcen.

Tradičně jsme zvyklí, že tyto pozice mají pouze chlapci / muži. Dívky ve 12ti letech postupují v rámci programu pro Mladé ženy na stupínek, nazývaný BEEHIVE girls. 

Co mají tyto dívky za pravomoci? Paradoxně.. nic. I přesto mají veliké cíle a mnoho církevních projektů.


Platí zásada, že ženy nikdy neměly, nemají a nemohou mít pravomoci jáhena? 

Zcela jistě je teď nemají. Ale jak je to s minulostí a budoucností?


Z Nového zákona a rané historie křesťanské církve víme o tom, že jáhenky byly součástí běžného života. Církevní otcové jako Epifanus ze Salamis, Jan Chrysostom a Řehoř z Nyssy o této skutečnosti psali zcela otevřeně. Až do 5.století jsou zcela běžným případem. Na koncilu v Chalcedonu v roce 451 však přišla první změna, která určila, že jáhenkami mohou být ženy teprve poté, co dosáhly věku 40 let. 

Teprve později bylo pod vlivem mužského patriarchátu od této praxe upuštěno.Praxe diakonek (jáhenek) byla tedy v křesťanském světě běžnou praxí.

V Bibli dokonce nacházíme dopis apoštola Pavla, kde výslovně mluví o jedné z jáhenek.
"Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému." Římanům 16:1-2Když známe minulost, můžeme snáze přemýšlet o budoucnosti. Jsem přesvědčen, že jednoho dne opět nastane čas, kdy budou ženy vykonávat některé pravomoci diakona/jáhena bez jakéhokoliv studu a v souladu se zjevením proroků a apoštolů...

Z proslovu Dallina H. Oakse z dubna 2014 víme, že nynější postoj Církve je takový, že ženy NEMOHOU BÝT VYSVĚCEN DO ÚŘADŮ KNĚŽSTVÍ.

Ženy tedy nemohou být vysvěceny k úřadu jáhna. 

Zároveň však zcela jasně říká, že mohou mít kněžské pravomoci, dané jim nositeli kněžských klíčů.

Můžeme tedy podle církevní nauky očekávat dobu, kdy budou biskupové a prezidenti odboček v souladu s naukou udělovat dívkám kněžskou autoritu a možnost roznášet svátost, ačkoliv nebudou vysvěceny do úřadu diakona.
Žádné komentáře:

Okomentovat