úterý 9. září 2014

Ženy a kněžství 2 - Nebeská VelekněžkaLidé často naříkají, že ženy jsou slabé a zkažené (údajně kvůli činu Evy v zahradě Eden), nebo že jsou prostě určené jen podřízeně poslouchat muže (údajně kvůli některým veršům z Pavlových listů).Pro všechny tyto bych rád připomněl jeden z pokladů nauky Svatých Posledních dnů - existenci Nebeské Matky.Víme, že Bůh Otec je Oslavená bytost a že není v Nebi sám. Má tam svou ženu a spolu s ní tvoří nebeský pár našich duchovních Rodičů.

Kdo je tato Nebeská Matka? 


Příliš toho o ní nevíme. V podstatě jen to, že je Matkou našich duchů a že je KRÁLOVNOU A KNĚŽKOU.
Královnou a kněžkou? Ano, skutečně.

Proto je každá žena při Chrámových obřadech speciálně zasvěcena k tomu, aby mohla být KNĚŽKOU V NEBI.

Toto pojmenování není jen obrazné, ale je zcela reálné. Každá Obdarovaná žena má v sobě nekonečný potenciál Velekněžky, jíž se může stát. A jako taková může používat autoritu kněžství, jejíž potenciál drží skrze svaté symboly, jména a znamení. V Písmech čteme, že každá Dcera Boží / Lidská dcera byla stvořena k obrazu naší Nebeské matky (Genesis 1:26). Tudíž každá dívka/žena v sobě skrývá potenciál bohyně, jíž se jednou může a má stát. 

Víme, že v minulosti bylo naprosto běžné, že pro každou symbolickou EVU - tedy každou ženu - za Závojem čekala Nebeská Matka. Byla to právě ona, kdo jí pomohla vstoupit do Nebeského království.To vše nám ukazuje neskonalý vliv žen na strukturu celého našeho náboženství a podstatu vesmíru.


Každá žena se podle přání Boha má stát kněžkou a bohyní s věčnou možností rozvoje. Proč tedy někdo brání našim ženám, aby tento plný potenciál rozvíjely?


Lidé v Církvi mají často pocit, že hlavním darem (a povinností) ženy je rodit děti a starat se o rodinu. 

Ano, víme, že Nebeská Matka je ta, která nás porodila. Ale určitě není jen tím. Jestliže se dcery Boha rozvíjí ve své schopnosti vyživovat a zaopatřovat své děti, jistě se musí rozvíjet i ve schopnostech, které z nich učiní Kněžky. Každý z nás by měl osobně - pomocí vlastních zjevení - zkoumat možnosti, jak v souladu s naukou Církve ženám dát možnosti používat kněžskou pravomoc, na kterou podle apoštola Dallina H. Oakse mají právo. 


Závěrem chci jen dodat: 

ROZLIŠUJME MEZI TÍM, CO JE NEMĚNNÁ NAUKA,
A MEZI TÍM, CO JE POUZE LIDSKÁ TRADICE...

Používejte vlastní komunikace s Bohem k tomu, abyste zjistili rozdíl....


Žádné komentáře:

Okomentovat