středa 9. března 2016

Mormoni 9 - Kolik je dohromady v nebi bohů?

Kolik je bohů? A proč máme uctívat jen 1? Není to trochu divné? Možná vůbec! Vysvětlím vám to ve videu :)Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)Joseph Smith, mormoni, mormon, mormonismus, mormonství, Kniha Mormonova, KM, Drahocenná perla, Nauka a Smlouvy, CJKSPD, LDS, církev, mormonská církev, Utah, Slat Lake City, Brigham Young, BYU, Emma Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, 3 svědkové, Bůh, Ježíš Kristus, žijící prorok, Slovo moudrosti, Zákon cudnosti, přikázání, desátek, sekta, sektářství, Jakub Sobek, křesťanství, náboženství

1 komentář: