neděle 20. března 2016

Mormoni 15 - Co je Znovuzřízení a jak jej dosahneme?Co je to Znovuzřízení? Co vám o něm řekne hlavní mormonská církev, a co vám o tom řekne mormonská historie?

Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)


Joseph Smith, mormoni, mormon, mormonismus, mormonství, Kniha Mormonova, KM, Drahocenná perla, Nauka a Smlouvy, CJKSPD, LDS, církev, mormonská církev, Utah, Slat Lake City, Brigham Young, BYU, Emma Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, 3 svědkové, Bůh, Ježíš Kristus, žijící prorok, Slovo moudrosti, Zákon cudnosti, přikázání, desátek, sekta, sektářství, Jakub Sobek, křesťanství, náboženství

Žádné komentáře:

Okomentovat