středa 9. března 2016

Mormoni 10 - Co je mormonské kněžství?

K čemu je kněžství a odkud se vzalo? A proč se stalo v mormonské církvi nástrojem útlaku vůči menšinám?


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)Joseph Smith, mormoni, mormon, mormonismus, mormonství, Kniha Mormonova, KM, Drahocenná perla, Nauka a Smlouvy, CJKSPD, LDS, církev, mormonská církev, Utah, Slat Lake City, Brigham Young, BYU, Emma Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, 3 svědkové, Bůh, Ježíš Kristus, žijící prorok, Slovo moudrosti, Zákon cudnosti, přikázání, desátek, sekta, sektářství, Jakub Sobek, křesťanství, náboženství 


Žádné komentáře:

Okomentovat