neděle 20. března 2016

Mormoni 13 - Kdo je svatý Duch a co je duch Svatosti?

V rané mormonské teologii byl rozdíl mezi významy svatého Ducha (The Holy Ghost) a ducha Svatosti (The Holy Spirit).

O co jde? A jak to souvisí se starověkou řeckou filosofií?
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)


Joseph Smith, mormoni, mormon, mormonismus, mormonství, Kniha Mormonova, KM, Drahocenná perla, Nauka a Smlouvy, CJKSPD, LDS, církev, mormonská církev, Utah, Slat Lake City, Brigham Young, BYU, Emma Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, 3 svědkové, Bůh, Ježíš Kristus, žijící prorok, Slovo moudrosti, Zákon cudnosti, přikázání, desátek, sekta, sektářství, Jakub Sobek, křesťanství, náboženství 
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat