neděle 20. března 2016

Mormoni 14 - Proč je Amerika Svatou zemí???


Proč je pro mormony Amerika zemí zaslíbenou? Svatou zemí? Odkud tato myšlenka pochází a jakých podob v mormonismu dosahovala? Několik základních informací zde:)
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)


Joseph Smith, mormoni, mormon, mormonismus, mormonství, Kniha Mormonova, KM, Drahocenná perla, Nauka a Smlouvy, CJKSPD, LDS, církev, mormonská církev, Utah, Slat Lake City, Brigham Young, BYU, Emma Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, 3 svědkové, Bůh, Ježíš Kristus, žijící prorok, Slovo moudrosti, Zákon cudnosti, přikázání, desátek, sekta, sektářství, Jakub Sobek, křesťanství, náboženství

Žádné komentáře:

Okomentovat