neděle 25. prosince 2016

SLÁVA REOVA neboli Reovo svaté Oko, jež bylo přechováváno ve zlaté arše a střežil jej ohnivý had Ureus. Reova koruna byla znakem Krále lidí, vladaře nad celou zemí (Egyptem). Zpočátku vládli Egyptu bohové - děti prvotního Stvořitele Atuma neboli děti našeho nebeského Otce Ra.Nejvyšší však viděl, že jejich vášně i skutky jsou podobné těm lidským. Hřích vstoupil skrze touhu a žárlivost, což způsobilo velký rozkol mezi bohy. Tehdy se jeden z božských synů pokusil ukrást korunu Nejvyššího a usednout s ní na Svatý trůn. Co se stalo poté můžete zjistit v naší ukázce z Knihy Geb, jež bude součástí Svaté bible egyptské a je už nyní k poslechu na Itunes nebo Youtube https://youtu.be/pV1BDspvY6I. "Tehdy se do království vrátil Geb. Putoval přes celou zemi, aby našel Nut, ale nebyla k nalezení. Když však došel do paláce, spatřil Tefnut, a spatřil v ní její dceru (Nut); i zahořel k ní velkou touhou, ano, dokonce ke své vlastní matce. I zmocnil se jí proti její vůli a dělal s ní, co se mu zlíbilo. Nechal se prohlásit za krále a zmocnil se všeho, co dříve patřilo jeho otci Šuovi. Nic z toho pak nekonal s očima obrácenýma ke svému Otci Ra. Když vládl paláci po 9 dní a myslel si, že jej (božští) otcové a matky nevidí, rozhodl se zmocnit koruny – velikého královského Ureu . Společně s těmi, kteří jej následovali, se Geb přiblížil ke klenotu, aby se jím korunoval, když tu náhle Ureus ožil a vydechl svůj ohnivý plamen. Všichni, kteří byli s Gebem, padli k zemi mrtví, a on sám byl těžce znetvořen; dokonce trvale. Tehdou sestoupil jeho otcové, Šu a Ra; oba oděni slávou a mocí. I zeptali se svého syna těmito slovy: „Co činil tvůj otec Šu, když poprvé usedl na trůn svého otce Atuma?“ A Geb odpověděl: „Pobil všechny děti (zlého hada) Apopa i všechny, kteří zranili jeho otce Atuma.“ I zeptali se podruhé: „A co činil tvůj otec Šu poté, když znovu usednul na trůnu svého otce Atuma?“ A odpověděl jim Geb znovu: „Přiváděl do měst vodu, spravoval nómy , budoval městům ochranné zdi a stavěl chrámy na jihu i na severu.“ I zeptali se ho potřetí: „A proč nečiníš tak, jak činil tvůj otec?" Děkuji Haně Sládkové za grafickou podobu.


via Kristovo společenství http://ift.tt/2hePxgO

Žádné komentáře:

Okomentovat