pátek 23. prosince 2016

KNĚŽSTVÍ BOŽÍ podle Egypťanů - svatá moc, předaná lidem v Knize Thovt (audio verze knihy: https://youtu.be/GYmSf24zZ6I). Její děj se odehrává poté, co Bůh Ra (Otec) odešel se svou fyzickou schránkou ze země, zklamaný lidma a jejich nevděčností. Následuje ukázka ze Svaté bible egyptské: Thovt se zeptal: „Jakou pomoc dáš svým dětem proti potomkům Červa (Apopa)?“ A Ra odpověděl: „Předám ti moc, kterou daruješ lidem; a budou se bránit červům (hadům). Vezmu svá slova, ano, dokonce svá Svatá slova, a předám je lidem. Vskutku, v mých Slovech je síla. Nestane se tak však, pokud se mnou nebudou sjednoceni , jak bylo pro ochranu Veškerenstva uzákoněno těmi, kteří byli přede Mnou...“ A Thovt řekl: „Prozraď mi ta slova, kterým odrazíme červy , abych je mohl předati následníkům tvého syna Osirise, který dohlíží nad lidmi .“ A na to Nejvyšší odpověděl: „Pojď se mnou; vzdalíme se světu živých, neboť tajemství se prozrazuje ve tmě. V jeskyních Duatu (podsvětí), kam přináším světlo a naději, ti odhalím svá slova. Zapiš vše, co uslyšíš, a uchovej Má slova v bezpečí. Dávám ti moc Boží, dokonce svaté kněžství Velikého Ra (Otce). A tímto způsobem budeš vysvěcovati děti lidské ke svatému kněžství: Proneseš nad ním tato slova, očistíš jeho chodidla i rty nilskou vodou , hlavu pomažeš mu svatým olejem a do rukou vložíš dýmící kadidlo . Potřeš vonnou látkou místo za jeho ušima a oblečeš jej do bílé tuniky, k níž mu dáš dvoje bílé sandály. Takto vstoupí do nového života a získá jméno, které nevyřkne. Zapečetíš jeho jazyk bohyni Maat, aby jeho slova vždy kráčela v Pravdě a Spravedlnosti . Poté, co dokončíš obřad, obdaruješ jej poznáním ohledně svatých slov kněžství (boha Ra). A kdokoliv bude v sounáležitosti s Nejvyšším a pozná tato slova, pravím: ten bude takový, jaký JÁ JSEM; dokonce Ra (Otec), a jeho rod nezanikne, nýbrž přetrvá miliony věčností.“ A Thovt zvolal: „Sláva Tobě, Pane věčnosti, Stvořiteli všeho, co přetrvá. Vždyť kdokoliv si vryje tato slova do srdce, bude mít připravené místo v nebi a bude nazýván „Věčnost“ a „Nekonečný. Sláva Tobě.“ Zajímá vás Svatá bible egyptská? Poslouchejte ji na itunes nebo třeba na youtube: https://www.youtube.com/playlist… Děkuji Haně Sládkové za grafickou podobu


via Kristovo společenství http://ift.tt/2i1q24J

Žádné komentáře:

Okomentovat