pondělí 19. prosince 2016

Kniha Atumova neboli Kniha o původu Boha, zvaná také Atumovým zpěvem neboli Knihou prvního boha 1 Toto jsou slova, která pronesl Bůh, Pán Všehomíra a tohoto vesmíru , ohledně svého původu: 2 „JÁ JSEM; 3 Ten, který přišel na svět v podobě boha Chepreho. 4 Jsem Stvořitelem všeho, co jest. 5 Na počátku času jsem se vynořil z NÚN, 6 z místa, kde jsem spočíval 7 stavu bezmocné nečinnosti. 8 Když jsem se poprvé povznesl z NÚN, 9 neměl jsem žádného místa, na němž bych mohl stát; 10 vše obklopovala bezbřehá tma. 11 Tehdy jsem byl sám, na počátku. 12 Nebylo nikoho, kdo by mi mohl pomáhat v práci. 13 Ještě jsem ze sebe nezrodil 14 boha Šu, ani bohyni Tefnut, 15 svoje první děti. 16 Ještě nebyla stvořena nebesa, 17 a ani nestála země, 18 na níž by žili mé děti a všeliké tvorstvo. 19 I vložil jsem do svého srdce přání; 20 Kouzlo, které se stalo vůlí. 21 Položil jsem základy všech věcí skrze Maat ; 22 ustanovil jsem vesmírný Řád a stvořil vše, co jest. 23 I vložil jsem základ všech věcí do svého srdce, 24 a z něj vzešly všechny rody živých věcí, 25 jež ze sebe plodily podoby sebe sama, 26 aby i ony nadále pokračovaly v tomtéž. 27 Nyní, věcí, jež jsem stvořil 28 a jež vyplynuly z mých úst, 29 bylo nepřeberně mnoho; 30 dokonce nekonečno, 31 neboť stále ještě nekončí.


via Kristovo společenství http://ift.tt/2gVuWhl

Žádné komentáře:

Okomentovat