sobota 24. prosince 2016

Připomínáme si narození Krista a chtě nechtě si musíme položit otázky: Zakládá se tento příběh na skutečnosti? Narodil se Ježíš vůbec v zimě? Nejsou vánoce jen pohanským svátkem? Co byla ta slavná "betlémská hvězda" a jak vypadala? Jak s narozením mesiáše souvisí vánoční stromek nebo ozdoby? Přišli 3 mudrcové (v originále "mágové") k narozenému chlapci, nebo až mnohem později? Nevyhnutelně si musíme přiznat, že některé prvky vánočního příběhu nemusí být zcela reálné. Někdy dokonce zjistíme, že některé vánoční stereotypy vůbec nevychází z Bible, nýbrž z lidové tradice. A nakonec pochopíme, že VÁNOCE nejsou pouze křesťanským svátkem, ale jednoduše náboženským svátkem, který propojuje rozličné teologické struktury a náboženské mýty, jež našly ztělesnění v příběhu Ježíše Nazaretského. Věřte v naději, která se zrodila v judském městě. Hezké Vánoce :)


via Kristovo společenství http://ift.tt/2iq27iu

Žádné komentáře:

Okomentovat