úterý 8. září 2015

Kdo jsou andělé?
Prakticky každé světové náboženství mluví o bozích a jejich pomocnících, andělech. Každá víra má trochu jiné vysvětlení toho, kým andělé jsou. Kristovo společenství vám představují svůj pohled na téma andělů.

Věříme, že bozi, andělé i lidé jsou vnitřně spřízněni. Věříme, že jako Děti boží s věčnou podstatou jsme schopni dosáhnout takřka jakéhokoliv potenciálu. Věříme, že bohové jsou lidé, kteří úspěšně prošli pozemskou zkouškou a byli spolu s Kristem korunováni králi a usazeni na trůny moci.

Kdo jsou však andělé? A proč se malují s křídly?

Křídla jsou symbol. Podíváme-li se na nejstarší světová náboženství, zjistíme, že atributy jako křídla, koruny, rohy a další specifické objekty jsou pouze duchovního významu. Má-li například Kýros II. Veliký na obraze křídla a rohy, neznamená to, že takto vypadal (ani to, že by si to myslel daný umělec/sochař/malíř), ale že si osoboval dané symbolické atributy - křídla jako symbol nebes, egyptské rohy boha Chnuma jako symbol Tvoření apod.

Andělé (v pohledu Kristovy společnosti) jsou lidé v odlišných fázích svého života. Předtím, než se narodíme v těle na této planetě, žijeme a učíme se jako duchovní bytosti - andělé. Podobně i spravedliví a dobří lidé lidé po smrti putují do Ráje a slouží jako andělé ku prospěchu živých i mrtvých.

Anděl je tedy stav nás samotných - fáze mezi pozemským člověkem a nebeským bohem. Proto vypadají andělé jako lidé a mají lidské tváře.

Naši strážní andělé (kteří mají za úkol nás ochraňovat) jsou většinou naši zemřelí předkové nebo naši ještě nenarození potomci, snažící se pomoct svým duchovním bratrům a sestrám v jejich pozemské zkoušce.

Pokud byste spatřili anděla, je nanejvýš pravděpodobné, že neuvidíte žádná křídla - pouze bílý rozevlátý plášť, která může navozovat podobný dojem. Pokud se pokusíte danému andělovi podat ruku a projde skrze jeho tělo, pak víte, že je pouhým duchem (tedy člověkem před narozením a nebo po smrti). Pokud stisknete maso, pak víte, že máte tu čest se vzkříšenou bytostí (tedy člověkem, který zemřel a byl Bohem vzkříšen za své zvláštní skutky a velikou víru.

Andělé pomáhají Bohu při každodeních událostech. Není to proto, že by to Bůh "nezvládl". Jde o to, že každý z nás se po celou svou existenci učí - a to jak ve formě anděla, tak ve formě smrtelného pozemšťana. Všichni andělé (tedy všichni lidé, kteří se měli a mají narodit na této Zemi) pomáhali při utváření tohoto světa. Jehova byl tím, kdo Stvoření vedl , a andělé se od něj učili.

Andělé nejsou specifickou a oddělenou "třídou bytostí", kterou Bůh stvořil "jen proto, aby mu sloužili". Bůh nic takového nedělá. Bůh by nikdy nestvořil inteligentní bytost jen proto, aby mu sloužila. Bůh nenávidí otroctví a miluje svobodu. Tato pozemská zkouška je o tom, jak se naučit tuto svobodu používat.

Andělé nemají být a ani nechtějí být uctíváni. Andělé nejsou poddáni egoistickým touhám a tělesným potřebám jako lidé na Zemi. Jedinou výjimku tvoří tzv. "padlí andělé".

Padlí andělé jsou bytosti, které odmítli Jehovův plán pro tuto planetu a rozhodli se vzbouřit. Toto rozhodnutí vedlo k tomu, že byli svrženi z nebe a nikdy nezískali možnost se narodit. Nikdy tedy nebudou a nemohou mít tělo. Z toho důvodu se padlí andělé snaží napadat těla lidí na Zemi a posednout je.

Někteří padlí andělé se stali zákeřnými a zlými bytostmi, odsouzenými k zatracení. Nazývají se většinou "démoni". Jsou nejhorší kategorií duchovních parazitů. Jiní padlí andělé Satanovi slouží ze strachu nebo povinnosti. Jsou však i tací, kteří činili pokání a budou přijati do nebe.

Věříme, že Bůh není pozér ani pomstichtivý egocentrik. Nepotřebuje a netouží trestat - touží po tom, abychom všichni mohli být jako jedna rodina. Z toho důvodu i padlým andělům dává šanci. A je jen na nich, zda jí využijí.


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

Žádné komentáře:

Okomentovat