úterý 8. září 2015

Faraóni, kteří utlačovali Izrael

EGYPTSKÝ EXODUS NENÍ MÝTUS, ALE HISTORICKÁ REALITA


Když zkoumáme egyptskou historii, najdeme ohromné množství důkazů o tom, že Exodus Izraelitů skutečně proběhl. A kupodivu jsou biblické detaily zcela reálné - i v těch částech, kde se zdálo, že jde o pouhý symbolismus.

Mojžíš žil skutečně 40 let v Egyptě (narodil se během vraždění hebrejských dětí za vlády Amenhotepa I.; v roce 1526 př.n.l. jej nalezla mladička Hatšepsut a utekl krátce před smrtí svého otce v roce 1486 př.n.l.) a vyvedl Izraelity za zajetí, když mu bylo 80 let (1446 př.n.l.).

Zakladatel 18.dynastie Egypa, Ahmose, který vyhnal Hyksósy a zavedl opět egyptskou nadvládu, neměl již žádné rodové vzpomínky ani přímé spojení s posledními vládci 13.dynastie, kteří si velice cenili Josefa, syna Jákobova (Exodus 1:6 "Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení"). Ahmose byl tím faraonem, o němž je v Bibli psáno: "V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl." (Exodus 1:8).

Amenhotep I. byl zase tím faraonem, o němž je v Bibli psáno "A farao všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu.“ (Exodus 1:22)


(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)Žádné komentáře:

Okomentovat