čtvrtek 10. září 2015

Enoch podle Islámu


Islám uznává za proroka také Enocha, který byl podle Bible vzat do nebe se svatým městem Sionem. I Korán zmiňuje fakt, že byl Enoch přenesen Bohem.
"A připomeň v Knize též Idríse, jenž byl pravdomluvným a prorokem a jehož jsme na vysoké místo pozvedli." Korán 19:56-57
Podle islámu se Enoch narodil na dnešním území Babylonu. Byl vyučován v náboženství proroka Adama a proroka Seta (Adamova syna) a odešel se svým lidem z Babylona do Egypta. Tam učil o půstu a almužně chudým.

(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
Žádné komentáře:

Okomentovat