sobota 25. dubna 2015

"Úvod do drog", neboli vykročení z temné jeskyně


Dnes začíná nová série blogů:
- o tom, jak je dnešní sféra drogových poraden na zcela špatném kursu
- o tom, jak skutečně pomoci drogově závislým pomocí znalostí psychologie
- o tom, jak riziko a negativní vliv drog stoupá s jejich démonizací ve veřejné sféře

- o tom, jak Scientologická sekta zasahuje do celosvětového pojetí drog a vědomě či nevědomě způsobuje katastrofu v životě drogových uživatelů i jejich rodin


Současný stav drogové scény i anti-drogového poradenství ukazuje významný majáček ohledně toho, jakým směrem se vydala západní společnosti při řešení problému drog.

Studování na internetu dostupných informací a analýza hlavních "bojovníků proti drogám" svědčí o nepříjemné realitě dnešní SVĚTA DROG.

Ne jen však světa drog, ale také STINNÉ STRÁNKY ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI. 

Problematika drog není problematika nějakých chemických látek. Je to problematika mezilidských vztahů a stoupajícího fenoménu anomie ve společnosti . 

Zběsilý, urputní a někdy i absurdní boj proti drogám ukazuje mnohé nejen o drogovém podsvětí a životě závislého člověka, ale také o společenské morálce jako takové. Mým cílem v tomto novém cyklu blogů bude poukázat na některé aspekty "proti-drogového tažení", které odhalují nepříjemnou povahu lidské psychiky.

Objevíte ohavnou a rozkládající se zdechlinu, skrývající se ve sklepě společenského nevědomí. Pohled to nebude příjemný...


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

Žádné komentáře:

Okomentovat