úterý 28. dubna 2015

Proč přestupujete Boží zákon kvůli své tradici?
Ježíš Kristus se při svém ideologickém střetu s farizeji zeptal na jednoduchou věc:

"Proč přestupuje Boží přikázání kvůli své tradici?"

Dnes nám to může znít zvláštně, ale je skutečně nutné se zamyslet, co tím Ježíš vlastně myslel. Co byl podle něj Boží zákon a jaká byla podle něj Boží přikázání?

Když učil v Palestině i Americe, vysvětloval lidem velice pozorně, že nejvyšším přikázáním je MILOVAT BOHA A BLIŽNÍHO SVÉHO. V tom Kristus nacházel podstatu DESATERA. Židé však měli zatvrzelá srdce. Jejich vedoucí vymýšleli řadu pravidel, jimiž chtěli spoutat svobodnou vůli lidí a znemožnit tak SVOBODNOU VOLBU jako takovou.

Tato obsáhlá pravidla se nazývala"USTANOVENÍ STARŠÍCH". Píše se o nich na několika místech v Písmech a použiju vysvětlení z mormonské učebnice i oficiální stránky LDS k jejich výkladu.

"Ustanovení starších byla systémem složitých přídavků k Mojžíšovi zákonu, jež židovští vedoucí představitelé během let vytvořili. Ačkoliv byly záměry vedoucích představitelů dobré, tyto přídavky  se nakonec pro Židy staly důležitějšími, než samotný Boží zákon - A ZCELA JISTĚ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ DUCH ZÁKONA."

Hlavní charakteristikou daných pravidel bylo, že šlo o "neautorizované předpisy a zákazy". Co to znamená neautorizované?

Pokusím se to snadno ukázat na současnosti. 

V Písmech jsou některá přikázání, jež nám Bůh dal. A Církev má zcela jasný systém, pomocí nějž lze poznat, co Písmo je a co nikoliv.

Za Písmo může být uznáno cokoliv, co prezident Církve předloží jako zjevení od Boha, a je to podpořeno a přijato Kvorem 12 apoštolů i členy Církve na Generální konferenci. 

Mezi taková zjevení patří například Oddíl 138, který však žádné nové přikázání neobsahuje.
Dnešní mormonská církev však nutí své členy dodržovat mnoho pravidel, která v Písmech nenajdeme, ale která ustanovili vedoucí autority. 

Autority, které běžně nazýváme "Starší" (jako například Starší Holland, Starší Eyring atd...).

Tato neautorizovaná a nekanonizovaná pravidla jsou doslova a do písmene "Ustanoveními starších". 

Je vlastně lhostejno, zda se jedná o výčitky svědomí při masturbaci, omezení pro mladé lidi, aby chodili na rande až od 16 let, příkaz vedoucím, misionářům a studentům BYU, aby chodili vždy jen oholení, nebo tak běžně přijímané věci jako absolutní zákaz alkoholu, kouření a dalších látek.

Žádné z těchto pravidel nenajdeme v Písmech jako přikázání a jejich vynucování je tedy pouze opakováním historie.Stejně jako ve starých dobách, i dnes se mnozí mormoni (zvláště v Utahu, odkud tento neblahý vliv přichází i do Čech a dalších konců světa) více soustředí na vnější pravidla, místo aby hledali Pravou Lásku a Ducha zákona.

Sama Církev při studiu Ježíšova života upozorňuje, že se USTANOVENÍ STARŠÍCH zaměřovala více na to, co člověk dodržuje navenek, než to, co se nachází v jeho srdci.

U sebe sama  to však postřehnout nedokáže. 

Platí zde to, co sama napsala o svých starověkých vzorech:

"Ačkoliv byly záměry vedoucích představitelů dobré, tyto přídavky se nakonec pro Židy staly důležitějšími, než samotný Boží zákon"(Církev si přeje být svatější než sám Bůh, když prosazuje a ustanovuje pravidla,
která On sám nikdy nezjevil...)POKUD SE TEDY I VÁM NĚKDY STANE, ŽE VÁM VEDOUCÍ ŘEKNOU (stejně jako kdysi Kristu a jeho učedníkům):

"Proč nedodržuješ ustanovení starších?"

můžete jim v klidu odpovědět stejně jako Pán:

"Proč přestupujete Boží přikázání kvůli své tradici?"

Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)


Žádné komentáře:

Okomentovat