sobota 25. dubna 2015

DROGY A KULTURA STRACHU


Základní paradigma toxikologie jako vědecké disciplíny zní: "Všechny věci jsou jed a nic není bez jedu, pouze dávka rozhoduje, zda je věc jedem či nikoliv."

Toto velice moudré krédo ukazuje přístup, s nímž bychom měli do studia drog vstoupit. Pochopení, že určitá látka není jedem vždy - sama o sobě - ale při určité koncentraci a pro určitý organismus, je velice důležité.

Dokazuje totiž, že látky, které společnost onálepkovala negativním nápisem "drogy", nejsou jedem samy ve své povaze, ale při určitém způsobu a množství užívání. Stejně tak toto paradigma naznačuje, že i slovo "droga" je relativní a záleží na množství a frekvenci užívání určité látky.Jedna a tatáž chemická látka může být v jednom případě LÉKEM, v druhém DROGOU a ve třetím JEDEM.Překrásná rostlina, na níž bylo založeno anestetikum. Koka.


Výše zmíněná zásada toxikologie však zdánlivě není příliš v kurzu, když jde o drogovou problematiku. velké množství zdrojů, serverů a textů totiž zastává zcela opačný postoj. Snaží se lidem namluvit, že tzv. drogy (tedy jakékoliv látky, jež se tvůrcům tohoto názvu nelíbí) jsou ZLÉ VE SVÉ PODSTATĚ.

Vlajkonošem tohoto ČERNOBÍLÉHO POHLEDU NA PROBLEMATIKU DROG je jedno z nejbohatších moderních náboženských hnutí - Scientologická církev.

Právě ona stojí za stránkou DROGY.CZ, stejně jako za mnoha dalšími projekty, jež "šíří osvětu ve školách" (ŘEKNI DROGÁM NE).
Nutno podotknout, že jakákoliv osvěta pro mladé lidi je dobrá. Zakládá-li se však na nepodložených informacích a překrucuje-li některá fakta, může v konečném důsledku k užívání drogy dokonce napomoct.


Jak je to možné? Jak se to projevuje? A kde vidíme důkaz tohoto fenoménu?
Paradoxně ho vidíme právě na mladých začínajících uživatelích "drog". Nejprve jsou od užívání odrazeni tím, co jim společnost o drogách řekla, ale pokud překonají své zábrany a "okusí" některé z drog, zjistí, že v některých (možná mnohých) ohledech se "školská osvěta" nezakládala na pravdě.

Toto zjištění v začínajícím uživateli utvrdí postoj, že kritika drog je založena na nereálném základu a že drogy ve skutečnosti vůbec nebezpečné nejsou.
JE NA ČASE POCHOPIT, ŽE ZVELIČOVÁNÍM, PŘIBARVOVÁNÍM A DÉMONIZACÍ PROBLÉMU DROGOVÉ ZÁVISLOSTI NAPOMÁHÁME AKORÁT TAK POCITU ZRADY, KTERÝ SI ČLOVĚK ODNESE PO PRVNÍCH POZITIVNÍCH ZKUŠENOSTECH S DROGAMI.

Občasný uživatel většinou zákonitě dojde ke zjištění, že hororové vize užívání drog jsou na míle vzdálené realitě. Právě toto zjištění však uživatele dovede přímo do náruče drogové závislosti, odkud už není snadná cesta ven.


Aura strachu, jež byla vytvořena okolo nelegálních látek, ve skutečnosti neslouží jen jako ochranný val, aby se jedinci ve společnosti nedostali do destruktivní spirály závislosti. Funguje totiž především jako VĚZEŇSKÁ ZEĎ, jež ohraničuje uživatele drog od běžné společnosti a vzdaluje je od možnosti návratu.
Taktika, spočívající v tom, že okolo drog vykopeme hluboký příkop, vede v prvé řadě k uvěznění závislých jedinců na osamělém ostrůvku jejich existence.


Kroky, které z lásky a obavy dělá nejbližší okolí drogově závislého, mnohdy vedou spíše ke zhoršení jeho stavu, než ke zlepšení. Velkou zásluhu na tom má právě falešná drogová osvěta.

Techniky, které používají profesionální psychologická a psychiatrická zařízení, tvoří nenápadný "sebedestruktivní program", který se jako červ usadí v hlavě závislého a přivádí ho stále hlouběji do spárů drog.

Kořen celého problému samozřejmě leží v KULTUŘE STRACHU. Uměle vytvořený, iracionální a silný pud strachu je propagován a oslavován jako "LÉK PROTI ZÁVISLOSTI". V realitě je však příčinou a podstatou celé věci.


Doktrína černobílého vidění světa rozděluje a rozkládá rodiny, ničí psychiku lidských jedinců a ještě se u toho tváří, že má moc každého spasit.


V příštím díle se podívám podrobně na to, jak Scientologie a další vlivné skupiny po celém světě šíří pesimistickou vizi drog a tím vlastně staví lidem schodiště do pekel.


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
Žádné komentáře:

Okomentovat