sobota 27. prosince 2014

Apokryfy 1 - Život Adama a Evy (slovanská verze)
Slovanský apokryf - Život Adama a Evy - je jedním z mnoha křesťanských dokumentů, které se do rukou starověkých Slovanů dostaly skrze byzantské misionáře.


Právě bohaté nálezy slovansko-křesťanských apokryfů ukazuje, že původní prolnutí pohanského náboženství a nové víry bylo hladší, než se někdy zdá.

O čem tento prastarý apokryf pojednává?
Příběh začíná momentem, kdy je Adam s Evou vyhnán ze zahrady Eden. "A seděli jsme spolu před branou ráje..." začíná celý text Eva svým prohlášením. 

První pozemský pár je zdrcen vyhnáním ze svého původního domova a neví, kdesi obstarat potravu. Sedm dní sedí a hladoví u brány, než se objeví dva z Božích archandělů a přinesou jim zprávu, že Bůh jim daruje jednu sedminu rajské zahrady.
Následuje první Ďáblovo pokušení v padlém světě. Adam začne orat půdu, ale Satan mu zastoupí cestu. Odmítá ho pustit dál, dokud neslíbí, že jeho potomstvo bude patřit tomu, jemuž patří země. 

Satan si ve své domýšlivosti myslí, že souhlasná odpověď přivede do jeho spárů celou generaci lidí. Adam souhlasí a Satan s nadšením odejde. 

Adam si je však v srdci jistý. že země patří jen a pouze Bohu, čímž svého Protivníka oklamal a umožnil tak všem svým věřícím potomkům, aby se osvobodili z moci toho Zlého....
Aby u Boha vyprosili zvláštní pomoc pro své děti, rozhodnou se Adam a Eva nechat pokřtít. Praotec lidí jde k Jordánu a jeho žena zase k řece Tigris. Tam se velkým kamenem zapřou uprostřed řeky a doslova se "odějí vodou jako pláštěm". Apokryf uvádí, že Adam byl ponořen až po vlasy na své hlavě, tedy celý. 

Praotec však svou manželku varuje, aby za žádnou cenu nevystupovala z řeky, dokud nepřijde on osobně a ukáže jí své "tokeny" ("except thou seest me and all my tokens"). Tokeny jsou speciální posvátné stisky a znamení, která Zasvěcenci Boží získali od andělů a předávají si je ve svatých Chrámech. 

Evu se samozřejmě pokusí zlákat Lucifer, oděný v podobě anděle světla. Pramáti Živých se však již nenechá podruhé oklamat a zůstane pevně stát, ponořená v řece, nedbaje na slova Padlého. 

Adam mezitím získá Boží potvrzení o budoucím odpuštění svých hříchů (budoucím vykoupení) a vrátí se tak pro svou ženu k mezopotámské řece. Tam s hrůzou zjistí, že ji přišel navštívit Satan. Apokryf pak končí šťastným shledáním Prvního páru, když je Eva svým manželem vyvedena z řeky. 

Slovanský Život Adama a Evy má mnoho zajímavých odkazů na dnešní moderní svatá Písma. Příběh o Adamově křtu připomíná Knihu Mojžíš, která byla Bohem zjevena proroku Josephu Smithovi. 

Zmínka o Adamových tokenech nám zase ukazuje více detailů o rané znalosti chrámových tajemství.
Příště rozeberu další z nalezených apokryfů. Do té doby budu rád za vaše komentáře.


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
1 komentář: