úterý 14. března 2017

Bůh jako relativní termín

ˇ
Když jsem byl o víkendu v kině na novém King Kongovi, zaujala mě tam jedna myšlenka. Obří lidoop byl králem celého ostrova a dohlížel na to, aby nedošlo k vychýlení tamní rovnováhy. 

Samozřejmě jako i v jiných verzích tohoto filmu žila na ostrově komunita domorodců, kteří Konga považovali za Boha. On je ochraňoval před ďábly z nitra země (ohavnými ještěry) a zároveň v noch vzbuzoval posvátný a oprávněný strach. 

Myslím, že moderní náboženství 21.století se musí vyrovnat s tím, že Bůh je relativní termín, který o bytosti mnohem mocnější používá bytost mnohem slabší, bezbranější a vlastně i neschopnější. 

Bůh je vždy osoba nebo osobnost, která splňuje určité kvality a může tudíž oprávněně být nazvána vyšší bytostí. 

Vždy jsem byl přesvědčen, že psi vnímají svého páníčka jako Boha. On se o ně stará, on o ně pečuje, on je vychovává a někdy i trestá. A zcela logicky - spása psí duše se bude odehrávat přesně v prostoru mezi ním samotným a lidským pánem. 

Podobně i my máme vyšší bytost, kterou je náš Stvořitel. Je mnohem mocnější a v mnohých ohledech nekonečně přesahující obyčejné lidské bytosti. Jeho vůlí je uskutečnit náš věčný život a spásu. 

A pokud přemýšlíte dál, pak je vám jasné, že ten, koho nazýváme Bohem, považuje za Svého osobního Boha bytost mnohem vyšši a vznešenější než je on sám. 

Jsem vděčný, že právě Kristova komunita je odhodlána klást si těžké otázky. Že vnímá Boha jako něco, co je hodno věčného studia a zkoumání. Právě Kristova komunita chápe, že Boha a jeho definici nelze uzavřít do trezoru. Bůh není něco, co bysme mohli věčně definovat a nechat stále stejné. 


Žádné komentáře:

Okomentovat