neděle 12. října 2014

OBDAROVÁNÍ a kniha Job 3 - Tři veliká zjevení
Velká většina knihy Job je psána v poezii, která začíná v kapitole 3.

Toto číslo uvidíme v textu ještě mnohokrát. Není totiž náhoda, že toto je právě 3. díl série blogů o souvislostech mezi obřadem Obdarování a zmíněnou biblickou knihou.
Poetická část starozákonní knihy Job popisuje 3 argumenty 3 přátel Jobových, temnotu 3 Jobových pochyb a 3 slavná a nadějná zjevení, která Job dostane.


Job se od 3.kapitoly nachází v TELESTIÁLNÍM SVĚTĚ. Padl do něj z terestriálního stavu, v němž žil v 1.kapitole.

Telestiální pád, podobný pádu Adama a Evy, je vidět hned na prvních verších, kde si Job přeje, aby se byl býval ani nenarodil (verš 3 a dále). JDE O PRVNÍ JOBOVU TEMNOTU

Celá třetí kapitola pokračuje v tomto depresivním tónu.
4.kapitola začíná 1.cyklus dialogů, kteří začíná první Jobův přítel, Elifaz. Ten představuje tehdejší nesprávné chápání Boží spravedlnosti, jelikož tvrdí, že nevinní a spravedliví netrpí bez důvodu (verš 7).

To je však Jobův případ, který byl tvrdě zkoušen, ačkoliv byl téměř bez hříchu.

Spravedlnost bez milosti je prvním falešným náboženským argumentem, který v knize Job z úst nespravedlivých přátel zazní.
Elifaz toto tvrzení ještě doplňuje (verš 17-18) tím, že ukazuje Boha jako někoho, kdo lidem nedůvěřuje a ani nemá zapotřebí se jim s něčím svěřovat. Arogantní a spravedlivě krutý Bůh je falešnou podobou, která má Joba duchovně zlomit.

Jako závěrečnou a třetí myšlenku Elifaz dodává, že Boží tresty, které na Joba dopadly, jsou nejen spravedlivé, ale měl by za ně být rád, protože mu ukazují, že kráčel po špatné stezce a má být "napraven" (5:17-18...). Job však ví, že nic špatného neučinil.
Po těchto duchovních útocích následuje v 6.kapitole další JOBOVA TEMNOTA, kdy si tento spravedlivý muž myslí, že "jedovaté šípy Boha zcela vysály jeho duši"... (6:4).

I druhý Jobův přítel, Bildad, začne Jobovi vysvětlovat, že Bůh netrestá spravedlivé a nepomáhá těm, kteří činí špatné (8:20). To ústí v TŘETÍ JOBOVU TEMNOTU, kdy má hlavní hrdina dojem, že Bůh je despotou, jenž se neohlíží na nikoho a ničí jak zlovolné, tak spravedlivé... (9:22).

Teprve ve 13.kapitole přichází ZVRAT.
Job se rozhodne usilovat o to, aby byl jeho případ  SOUZEN OSOBNĚ BOHEM! A s hrdou vírou říká: "I kdyby mě srazil/popravil, budu v Něj důvěřovat". Zde se ukazuje skutečná hloubka Jobovy víry, která v něm přečkala i okamžiky pochyb a temnoty.

Tento krok víry vede k prvnímu a veledůležitému ZJEVENÍ, jež Job získá. V kapitole 14 ve verších 13 až 17 dochází k poznání VZKŘÍŠENÍ TĚL.

Finální vzkříšení lidí a jejich Soud se tak ukazuje jako východisko z pozemské nespravedlnosti, jíž Job (i mnozí další) trpí.
Tímto Božím zjevením začíná druhý cyklus obviňování, kdy se Jobovy přátelé snažit ho zpochybnit a svést na scestí. Job je však již zkušený a tak skrze mnohé útrapy dochází k dalšímu zjevení.

DRUHÉ ZJEVENÍ, jež mu je sesláno jako jiskřivá naděje, je VÍRA V ADVOKÁTA V NEBI a v Nebeskou knihu, jež zaznamenala všechny jeho skutky, jež budou spravedlivě posouzeny (16:19-21).

Celý proces se opět opakuje a vrcholí TŘETÍM ZJEVENÍM, kdy Job pozná skrze vlatní svědectví, že VYKUPITEL ŽIJE A BUDE V POSLEDNÍCH DNECH STÁT NA ZEMI (19:25-27).

Tato víra ve Spasitele Ježíše Krista ho ochrání před veškerým zlem, které se na něj ve světě valí a snaží se ho zdolat.
V příštím a závěrečném díle popíšu konec celého příběhu, včetně dramatického vyvrcholení a souboje Satana a Boha o Jobovu duši. Také lépe pochopíte, jak tato třetí část souvisela s obřadem Obdarování.. Do té doby o tom můžete přemýšlet.


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)Žádné komentáře:

Okomentovat