čtvrtek 3. prosince 2015

"MUŽ S RYBOU" - Jak Mohamed opravil biblickou knihu Jonáš?


Jonáš je v islámu často zmiňovanou postavou. Korán se mu věnuje minimálně v 6 súrách. Nazývá ho "Júnus" nebo také Dhu n-Nún (Pán ryby). Súra 10 dokonce nese název Jonáš a súra 68 zase název Nún (tedy v překladu ryba, což někteří vykládají jako odkaz na Jonášovu rybu, která v súře vystupuje[ Hrbkův Korán, komentář k súře 68, verš 1, str. 659]). 

Islámská tradice reinterpretuje Jonášův příběh a mění pořadí některých částí Knihy Jonáš. Podle Ibn Kathira[ Ibn Kathir, Stories of the prophets] byl Jonáš prorokem města Ninive a přál si zánik tohoto hříšného města. Kazatelé z Jonášovy obce mu radili, aby se raději modlil za obrácení ninivských, než za jejich zkázu, ale Jonáš odmítl. Rozhodl se na Ninive seslat pohromu Boží. 

Alláh však žádnou pohromu neseslal, a tak se Jonáš ve vzteku rozhodl odjet pryč. Na cestě lodí jej však stihla bouře a námořníci jej obětovali mořské zrůdě. Ta Jonáše vyplivla na pobřeží, kde Bůh pro jeho lepší pochopení uskutečnil zázračné podobenství s rostlinou/stromem, které jinak nacházíme ve 4.kapitole Knihy Jonáš.


Historické pořadí súr o Jonášovi

  1. Súra 68 (Pero či Nún)
  2. Súra 37 (Stojící v řadách)
  3. Súra 21 (Proroci)
  4. Súra 10 (Jonáš)
  5. Súra 6 (Dobytek)
  6. Súra 4 (Ženy)

 
Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a na YOUTUBE či Googlu)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat