pátek 1. května 2015

Církev a homosexualita 4 - Odsuzuje Bůh SEX?Velké debaty se už po staletí vedou o otázce homosexuálních párů A samozřejmě se objevují ti, kteří zneužívají Bibli a Boha, aby lidem způsobili výčitky svědomí z toho, že s někým žijí v láskyplném vztahu.
Odkud pramení tyto nápady? Jejich kořen je samozřejmě v Leviticu, 3.Mojžíšově knize. Tam jsou praktikující homosexuálové během jednoho verše odsouzeni k smrti. A tím to končí.

Už myšlenka, že by se Bůh k tak významné věci, jako je homosexualita, zcela vážně vyjádřil takovýmto způsobem, je urážka Boha samotného.

Verš v Leviticu samozřejmě vůbec nepochází z Mojžíšovy ruky. Je to typický dodatek pozdější doby.

KRUTÁ A DEMAGOGICKÁ PRAVIDLA LEVITICU JSOU Z VELKÉ ČÁSTI VÝMYSLEM BABYLONSKÉHO OBDOBÍ.

Poté, co začali Židé žít naprosto nezřízeně a způsobili zkázu Jeruzaléma, byli dobyti babylonským vojskem a odvlečeni do vzdálené země. V zajetí pod babylonskou nadvládou došlo k tomu, že představení židovstva sepsali a kodifikovali pravidla, podle níž chtěli židovskou komunitu řídit a udržet bez "pohanského vlivu".

ŽIDOVŠTÍ STARŠÍ SI JEDNODUŠE PŘI-VYMYSLELI JAKÁKOLIV PRAVIDLA, KTERÁ SE JIM ZDÁLA JAKO POTŘEBNÁ.

Všechna tato pravidla pak prezentovali jako něco, co Bůh sdělil a přikázal Mojžíšovy.

Podobná situace nastala i v novozákonní době, viz Ustanovení Starších.Někteří dělají z apoštola Pavla homofoba a člověka, který nahlížel na ženy jako podřadné. Nic nemůže být vzdálenější pravdě...Tento model chování není nic neznámého. Také dnes existuje velká část křesťanů, kteří budou zákazy proti homosexuálům vkládat do úst našeho Pána, Ježíše Krista.

Využívají k tomu buďto Leviticu, nebo některých zmínek v Pavlových listech z Nového zákona.

1. Víme dnes už zcela otevřeně, že některé části Pavlových listů pocházejí z doby 10-20 let po Pavlově smrti.

2. Pavel je největší propagátor myšlenky, že stačí věřit v Ježíše Krista upřímným srdcem, a jsme spaseni. Že přikázání jsou bezmocná, aby nám to v zabránila. Hříchy neohrožují křesťana na spáse - pouze jeho neupřímnost vůči sobě, druhým a Bohu má tu moc.

3. Pavel psal Římanům. V Římě se každoročně konaly oslavy nejmocnější římského náboženství - Kybelina kultu. Při něm se kněží tohoto kultu veřejně kastrovali a stávali se symbolickými androgyny. Jako takové se poté oddávali sexu s nevykastrovanými muži.

Právě tyto jevy jsou Pavlem popsány v jeho listu Římanům.
Posledním případem je známá story SODOMY A GOMORY. Odjakživa ji konzervativci používají jako ukázku Božího trestu za homosexualitu.

Bůh sám o zničení Sodomy a Gomory mluví skrze proroka Ezechiela v 16.kapitole jeho knihy, kde vytýká Jeruzalému, že je mnohem horší než Sodoma. Zajímavé však je, že homosexualitu vůbec nezmiňuje. 

"Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. Povyšovaly se a páchaly tím přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné . A Samaří, to nehřešilo ani zpolovice jako ty. Tys však rozhojnila své ohavnosti víc než ony, takže jsi ospravedlnila své sestry všemi ohavnostmi, které jsi páchala."

Sodomský trest tedy není o nic více homosexuální, než je hřích onanie hříchem Onanovým. Onan byl totiž muž, který vykonával přerušovanou soulož, a nikoliv masturbaci (genesis 38.kapitola).Zákaz homosexuality není biblického původu. Bůh by se k homosexualitě vyjádřil úctihodným způsobem, s láskou a vysvětlením, jelikož je to problém, který trápí velké množství lidí.  A problém samotný není ona homosexualita, nýbrž její odsuzování z strany "věřících".

Kdo soudí, bude souzen.Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)
2 komentáře:

  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

    OdpovědětVymazat
  2. Jakub. Mám námietku. Nie k článku. Aj keď by som mohol. K tebe.

    Musíš spoznať Boha. Boh je úžasná osoba ktorá ťa nekonečne miluje. Boha však nespoznáš kým sa nestretneš s Ježišom. Vieš o ňom niečo? Chceš si o ňom pohovoriť?
    Otázka Ježiša je veľmi dôležitá.

    OdpovědětVymazat